სახელი:
გვარი:*
მისამართი:*
ინდექსი:*
ქალაქი:*
ქვეყანა:*
ტელეფონი:
E-Mail-Adresse:*
კომენტარი:
ჯამი:*
* აუცილებელი

აქ თქვენ შეგიძლიათ პაატა დემურიშვილის კომპაქტდისკების შეკვეთა.
გთხოვთ მარჯვნივ აღნიშნოთ რაოდენობა.
გთხოვთ, გადაამოწმოთ თქვენი მონაცემები გაგზავნამდე.

შეკვეთის შემოსვლის შემდეგ თქვენ მიიღებთ დადასტურებას ამის შესახებ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით და ყველა იმ მონაცემებს, რომელიც საჭიროა საქონლის შესყიდვისათვის თანხის წინასწარი გადარიცხვის საშუალებით.

შეკვეთილ საქონელს გერმანიაში თქვენ მიიღებთ 2 - 5 დღეში თანხის მიღებიდან. სხვა ქვეყნებში საქონლის გაგზავნისათვის დახარჯული თანხა და დრო განისაზღვრება შემკვეთის მოთხოვნილებების მიხედვით.

zurück

მთავარი

ბიოგრაფია

პრესა

ვიდეო

მუსიკა

პროეკტები

კალენდარი

ფოტოგალერეა

გამოძახილები

კონტაკტი

მთავარი

ბიოგრაფია

პრესა

ვიდეო

მუსიკა

პროეკტები

კალენდარი

ფოტოგალერეა

გამოძახილები

კონტაკტი